Dra sitt strå till stacken,
Klimatkompensera i Värmland

 

Information och tankar kring klimatkompensation


Jämförelsetabell
Kör snålt för miljön


CO2-utsläpp per invånare Globalt


Att plantera träd på betesmarker och på obrukad åker är bättre för klimatet än en köttskatt, skriver Karl-Ivar Kumm, docent vid SLU i ett debattinlägg på Gp.se.
Bättre att plantera träd än införa köttskatt


personbilar registrerade 2011 förbrukade i genomsnitt 5,8 l/100 km (144 g CO2/km)
Klimatbarometern visar hur mycket koldioxid som släpps ut från vägtrafiken

 

 

Tillbaka